Gezocht: Lid Raad van Toezicht

Gezocht: Lid Raad van Toezicht met als expertise  kwaliteit en beleid

De Hillegomse Muziekschool is een actieve organisatie die muziekeducatie en muzikale activiteiten aanbiedt voor alle inwoners van Hillegom. Onze kernwaarden – inclusie, specialisatie en verbinding – staan centraal in ons aanbod. De muziekschool wordt gesubsidieerd door de gemeente Hillegom.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de realisatie van de doelstellingen van de stichting en bestaat uit vier leden. Daarnaast fungeert de Raad als klankbord voor de directeur-bestuurder en vervult de rol van werkgever. De Raad werkt volgens de Governance Code Cultuur en komt vier keer per jaar bijeen. De leden van de RvT ondersteunen de visie op de doorontwikkeling naar een moderne en innovatieve muziekschool en muziekcentrum, met aandacht voor mens- en organisatieontwikkeling en zijn bereid een positieve bijdrage te leveren aan dit bredere beleid en de strategische besluitvorming.

Wij zijn op zoek naar een nieuw lid met als expertise kwaliteit en beleid. De aanstelling is voor een periode van vier jaar, met een mogelijke herbenoeming voor nog eens vier jaar. Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met muziek, muziekeducatie en cultuur in het algemeen en kennis en ervaring om de directeur-bestuurder advies te geven over organisatiestructuur, besluitvormingsprocessen en beleidsontwikkeling. De ideale kandidaat is maatschappelijk betrokken en beschikt over verbindend vermogen, zowel binnen de raad als naar de directeur-bestuurder.

De functie:

Als lid van de Raad van Toezicht met als expertise kwaliteit en beleid ben je een kritische sparringpartner voor de bestuurder. Je hebt passie voor het waarborgen van de hoogste normen van kwaliteit, transparantie en effectiviteit. Je houdt specifiek toezicht op:

 • Ontwikkeling en opvolging van beleidsdocumenten op strategisch niveau.
 • Het kwaliteitssysteem van de Hillegomse Muziekschool.
 • Het monitoren van de PDCA-cyclus.

Verder beschik je over:

 • Ervaring met het ontwikkelen van systemen en implementeren van kwaliteitsnormen.
 • Ervaring met het opstellen van beleidsrichtlijnen om kwaliteit te waarborgen.
 • Vaardigheid in het actief monitoren van prestatie-indicatoren om verbeteringen te identificeren.
 • Toezicht op de continue bevordering van verbeteringen binnen de organisatie.
 • Ervaring met het uitvoeren van audits en evaluaties om de kwaliteit te borgen.
 • Affiniteit met het opstellen van strategische plannen en doelstellingen.
 • Vermogen om toezicht te houden op de ontwikkeling van langetermijnvisies en de vertaling daarvan naar concrete acties.
 • Stimuleren van de ontwikkeling naar meetbare resultaten en impact in activiteiten.
 • Focussen op het identificeren en mitigeren van risico’s.
 • Toezicht op compliance met relevante voorschriften.

Het betreft een onbezoldigde functie. Herken je jezelf in dit profiel? Heb je vragen over deze functie, neem dan contact op met Annechien Snuif, de voorzitter van de Raad van Toezicht, via a.snuif@ziggo.nl. Stuur je reactie met motivatie en CV naar ons toe. Wij streven naar diversiteit binnen onze organisatie en nodigen nadrukkelijk kandidaten die hieraan een bijdrage kunnen leveren uit om te solliciteren. Wij ontvangen  je sollicitatie graag vóór 10 juli.

Deel dit bericht...

Contact

Hillegomse Muziekschool

Keurmerk

Aanmelden nieuwsbrief

Scroll naar boven

Lida Straathof

Lida Straathof

Merel van der Laan

Merel van der Laan