Algemene Voorwaarden

Inschrijving
Leerlingen/cursisten kunnen zich inschrijven door middel van een inschrijfformulier. Dit formulier is te vinden op de website www.hillegomsemuziekschool.nl/inschrijven en in de muziekschool zijn papieren inschrijfformulieren verkrijgbaar. Nadat de inschrijving ontvangen is neemt de docent contact op om een afspraak te maken voor de eerste les.

Het cursusjaar start op 1 september en loopt tot en met 31 augustus van het volgende kalenderjaar. Nieuwe leerlingen worden voor het gehele cursusjaar ingeschreven. Het is mogelijk om op elk moment gedurende het cursusjaar in te stromen. De nieuwe leerling wordt dan ingeschreven voor het resterende gedeelte van het cursusjaar.

Voor zowel instrumentale/vocale jaarcursussen als de ensembles geldt dat de lessen aan het einde van het cursusjaar stilzwijgend worden verlengd. Bij de start van het tweede cursusjaar is het mogelijk om de lesovereenkomst tussentijds op te zeggen met daarbij een opzegtermijn van een maand.

Betalingen
Het cursusgeld voor lessenkaarten, korte cursussen, kinderencursussen en ensembles moet altijd in één keer betaald worden door middel van een machtiging tot automatische incasso. Het bedrag wordt na de start van de cursus, aan het einde van de maand, van uw rekening afgeschreven. Het lesgeld voor de jaarcursussen instrumentaal/vocaal kan in één termijn (oktober) of in drie termijnen (oktober, januari, april) worden betaald middels een machtiging tot automatische incassso. Het verschuldigde bedrag wordt aan het einde van de genoemde maanden van uw rekening afgeschreven.

Indien de automatische incasso niet uitgevoerd kan worden buiten de schuld van de Stichting Hillegomse Muziekschool om, sturen wij u een betalingsherinnering. Daarna volgt een eerste aanmaning met het verzoek het openstaande bedrag, plus €10,00 aanmaningskosten, alsnog naar de rekening van de Hillegomse Muziekschool over te maken. Mocht binnen twee weken na dagtekening van de tweede aanmaning (plus €20,00 aanmaningskosten) nog niet zijn voldaan aan de betalingsverplichting, wordt de inning van de openstaande bedragen overgedragen aan een incassobureau. De leerling wordt dan de toegang tot de les ontzegd zonder dat de betalingsverplichting komt te vervallen!

Lesverzuim/uitval
Het cursusjaar op de Hillegomse Muziekschool bestaat uit 40 lesweken. Bij ziekte van de docent krijgt de leerling tijdig bericht van het uitvallen van de les. De eerste twee uitgevallen lessen worden niet vervangen of op een andere wijze gecompenseerd. Bij langdurige ziekte van de docent wordt een vervanger aangesteld. Lessen die uitvallen vanwege een feestdag zullen worden ingehaald op een ander moment als dit betekent dat er geen 40 lesweken gegarandeerd zijn.

Afzeggen van een les op een lessenkaart kan tot 24 uur voor de start van de les. De les blijft dan gewoon open op de kaart staan. Lessen die korter dan 24 uur voor de les worden afgezegd, worden door de docent afgestreept van de kaart. Deze lessen worden niet op een later moment opnieuw ingepland. 

Bij uitval van één of meerdere lessen bij een korte cursus waarvoor een exact aantal lessen is vastgesteld zal de einddatum zodanig verplaatst worden, dat het volledige programma door de eigen docent kan worden uitgevoerd. Lessen die door de leerling zelf verzuimd worden, worden niet ingehaald.

Contact

Hillegomse Muziekschool

Keurmerk

Aanmelden nieuwsbrief

Scroll naar top

Lida Straathof

Lida Straathof