Algemene Voorwaarden

Inschrijvingen

Leerlingen/cursisten kunnen zich inschrijven door middel van een inschrijfformulier. Dit formulier is te vinden op de website www.hillegomsemuziekschool.nl/inschrijven en in de muziekschool zijn papieren inschrijfformulieren verkrijgbaar. Nadat de inschrijving ontvangen is neemt de docent contact op om een afspraak te maken voor de eerste les.

 

Abonnementen

Het cursusjaar start op 1 september en loopt tot en met 31 augustus van het volgende kalenderjaar. Het is mogelijk om op elk moment gedurende het cursusjaar in te stromen. De nieuwe cursist wordt dan ingeschreven voor het resterende gedeelte van het cursusjaar.

 

Tussendoor uitschrijven of wijzigen van het abonnement is mogelijk, dan geldt een opzegtermijn van een maand. Uitschrijven of wijzigen van het abonnement is alleen mogelijk door het sturen van een mail naar de leerlingenadministratie.

 

Aan het einde van het cursusjaar worden alle abonnementen stilzwijgend verlengd, tenzij er door de cursist wordt uitgeschreven of een wijziging van het abonnement wordt doorgegeven.

 

Betalingen
Het lesgeld voor de abonnementen wordt in drie termijnen geïncasseerd. Deze incassomomenten vinden plaats in oktober, januari en april. Aan het begin van deze maanden ontvangt u via de mail een factuur met daarop het termijnbedrag dat geïncasseerd zal gaan worden.

 

Wij maken gebruik van vaste termijnbedragen. Dat betekent dat u bij het volgen van een volledig cursusjaar drie gelijke termijnbedragen betaald. Deze vindt u ook terug in de tarievenlijst. Bij het instromen gedurende het cursusjaar zal het bedrag van de termijn waarin u start met de lessen worden aangepast. Voor de daarop volgende termijnen van dat cursusjaar ontvangt u een factuur met het vaste termijnbedrag.

 

De betalingen voor alle andere cursussen en lessenkaarten worden in één termijn geïncasseerd. Na de start van de betreffende cursus of lessenkaart ontvangt u een factuur met daarbij informatie over het incassomoment.

 

Indien de automatische incasso niet uitgevoerd kan worden buiten de schuld van de Stichting Hillegomse Muziekschool om, sturen wij u een betalingsherinnering. Daarna volgt een eerste aanmaning met het verzoek het openstaande bedrag, plus €10,00 aanmaningskosten, alsnog naar de rekening van de Hillegomse Muziekschool over te maken. Mocht binnen twee weken na dagtekening van de tweede aanmaning (plus €20,00 aanmaningskosten) nog niet zijn voldaan aan de betalingsverplichting, wordt de inning van de openstaande bedragen overgedragen aan een incassobureau. De leerling wordt dan de toegang tot de les ontzegd zonder dat de betalingsverplichting komt te vervallen!

 

Lesuitval
Lesuitval abonnementen

Het cursusjaar op de Hillegomse Muziekschool bestaat uit 40 lesweken. Bij ziekte van de docent krijgt de leerling tijdig bericht van het uitvallen van de les. De eerste twee uitgevallen lessen worden niet vervangen of op een andere wijze gecompenseerd. Bij langdurige ziekte van de docent wordt een vervanger aangesteld. Lessen die uitvallen vanwege een feestdag zullen worden ingehaald op een ander moment als dit betekent dat er geen 40 lesweken gegarandeerd zijn.

 

Lesuitval lessenkaarten

Afzeggen van een les op een lessenkaart kan tot 24 uur voor de start van de les. De les blijft dan gewoon open op de kaart staan. Lessen die korter dan 24 uur voor de les worden afgezegd, worden door de docent afgestreept van de kaart. Deze lessen worden niet op een later moment opnieuw ingepland. 

 

Lesuitval andere cursussen en projecten

Bij uitval van één of meerdere lessen bij een korte cursus waarvoor een exact aantal lessen is vastgesteld zal de einddatum zodanig verplaatst worden, dat het volledige programma door de eigen docent kan worden uitgevoerd. Lessen die door de leerling zelf verzuimd worden, worden niet ingehaald.

Contact

Hillegomse Muziekschool

Keurmerk

Aanmelden nieuwsbrief

Scroll naar boven

Lida Straathof

Lida Straathof

Merel van der Laan

Merel van der Laan