Muziekles

Wat is muziekles?

In de lessen wordt samen met de docent gewerkt uit een methode of een muziekstuk ingestudeerd. De docent werkt hierbij aan technische en muzikale vaardigheden. Om jezelf zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen is het belangrijk om thuis ook aan de slag te gaan en regelmatig te oefenen. Bespreek dit ook met de docent tijdens de kennismakingsles en/of de eerste muziekles zodat je weet wat ervan je wordt verwacht. Klassieke muziek of improviseren? Of ben je meer voor hardrock? Bij de Hillegomse Muziekschool bepaal je altijd zelf, in overleg met je docent, hoe de lessen op jou persoonlijk worden afgestemd. Je geeft zelf aan waar je interesses liggen

 

Thuis oefenen

Om een muziekinstrument te leren bespelen is het belangrijk om naast het volgen van de lessen ook regelmatig thuis te oefenen. Als ouders is het soms moeilijk om je kind te blijven stimuleren om thuis te oefenen, houd hierbij in de gaten dat het plezier in muziek maken voorop blijft staan. Help je kind om doelen te stellen bij het oefenen thuis: hoe vaak ga je oefenen, wanneer ga je oefenen en waarom ga je oefenen? Voor vragen of tips kun je altijd bij de docent terecht.

 

10 minutengesprekken

Communicatie tussen leerling, ouders en docent is heel belangrijk bij het stimuleren van kinderen. Jaarlijks wordt de mogelijkheid gegeven voor 10-minutengesprekken. Tijdens dit gesprek zijn ouders, leerling en docent aanwezig en kunnen leerlingen hun eigen leerdoelen en repertoire vaststellen voor het komende jaar cursusjaar.

 

Voorspelen

De Hillegomse Muziekschool biedt de leerlingen de gelegenheid om regelmatig voor te spelen. De voorspeelactiviteiten zorgen ervoor dat de leerlingen een doel hebben om naar toe te werken. Ook krijgen zij hiermee voorspeelervaring en beleven zij het plezier van het muziek maken voor publiek.  Hiermee bouwen zij aan hun muzikale zelfvertrouwen en aan hun podiumpresentatie. Een optreden is ook altijd een goede stimulans om goed te oefenen!

 

Samenspelen

Je hebt een basis nodig om goed te kunnen leren samenspelen. Om de leerlingen goed te leren samenspelen worden er naast de individuele lessen ook samenspeelprojecten en samenspeelcursussen georganiseerd. Want muziek maken doe je samen!

 

Ieder jaar worden de samenspeelweken georganiseerd. Alle leerlingen kunnen meedoen aan dit project. De leerlingen worden in verschillende groepen ingedeeld en krijgen in deze periode groepslessen in plaats van individuele lessen. De groepen zijn variërend in grootte en in samenstelling. Er worden groepen gemaakt met leerlingen die allemaal hetzelfde instrument bespelen, maar ook gemengde groepen en bandjes. De samenspeelweken worden aan het publiek gepresenteerd in een afsluitende samenspeelpresentatie.

 Examens

Alle leerlingen tussen 8 en 16 jaar doen in juni het graadexamen. Het graadexamen wordt voorbereid en afgenomen tijdens de lessen. Hierin worden zowel technische als muzikale vaardigheden als theoretische kennis getoetst. In de eerste jaren gebeurt dit spelenderwijs. Na het behalen van het graadexamen krijgen de leerlingen een diploma. Een hele goede stimulans om lekker muziek te blijven maken!

 

Naast de graadexamens zijn er ook Fase examens. Aan deze examens hangt wat meer gewicht, omdat dit examen bestaat uit twee onderdelen: een theorie examen en een praktijkexamen. De exameneisen voor deze examens zijn landelijk vastgelegd en verbonden aan het keurmerk CBCT. Jaarlijks zetten we alle leerlingen die een Fase diploma hebben behaald in het zonnetje tijdens een feestelijke diplomauitreiking.

 

Contact

Hillegomse Muziekschool

Keurmerk

Aanmelden nieuwsbrief

Scroll naar boven

Lida Straathof

Lida Straathof